Właściwości jakie posiada napój Woda Redox występują w źródłach naturalnych. Jest już niewiele takich miejsc na świecie. Napój Woda Redox powstaje z doskonałej wody głębinowej z własnego ujęcia, która poddawana jest wielogodzinnemu procesowi filtracji, jonizacji alkalizującej, zgodnie z japońską technologią produkcji, bez żadnych dodatków, w tym smakowych lub spożywczych (uzdatniaczy, dodatkowego wodoru, proszków alkalicznych, dodatków mineralnych lub środków odkażających).
W procesie tym z 1 litra takiej wody uzyskuje się 0,5 litra jonizowanej, alkalicznej wody, którą można uznać za „strukturowany alkaliczny wyciąg z wody”. W efekcie następują przemieszczenia w składzie mineralnym przez co część wody staje się kwaśna, a dzięki temu część alkaliczna-pitna uzyskuje swoje bardzo cenne właściwości. Osiąga optymalny skład mineralny. Jest doskonale czysta bakteriologicznie, wolna od metali ciężkich i związków chemicznych.
Ma wyjątkowy, orzeźwiający smak. Cechuje się tym, że jest strukturowana, jonizowana, zasadowa i przeciwutleniająca. Osiaga wartość pH do 9,5, oraz ORP (Potencjał Oksydacyjno-Redukcyjny) do -500mV. 

Co to jest Ph? 

Ph od 0 do 7 to kwasy.
Ph od 7 do 14 to zasady.
Woda może także być kwaśna lub zasadowa. Odróżnienie tego smakowo nie jest oczywiste. Ph wody może znajdować się w przedziale od bardzo kwaśnego Ph 2 do mocno zasadowego Ph 13. Pić powinno się wodę z Ph nie mniejszym niż 7,2.
Ph 7,6 do Ph 9 to doskonała woda pitna pod warunkiem, że jest przy tym zjonizowana i nie zawiera zanieczyszczeń. Jak widać w tabeli poniżej, wiele substancji spożywanych powszechnie posiada kwaśne Ph.To niestety pogłębia zakwaszenie organizmu i przyczynia się do powstawania złogów, które nawarstwiając się hamują procesy przemiany materii. Organizm reaguje stanami chorobowymi i bólem na nadmiar kwasów. Jest to swoisty alarm.

Przykładowe wartości pH
Substancja pH
1 M kwas solny 0
Kwas akumulatorowy 1,5-2
Sok cytrynowy 2,4
Cola 2,5
Ocet 2,9
Sok pomarańczowy 3,5
Piwo 4,5
Kawa 5,0
Herbata / Mocz 5,5
Kwaśny deszcz < 5,6
Mleko 6,5
Chemicznie czysta woda / Płyn wew. komórkowa < 7
Ślina człowieka 6,5-7,4
Krew / Płyny zew. komórkowe 7,35-7,45
Woda Redox / woda morska 8,0
Woda Redox i Mydło 9,0-10,0
Woda amoniakalna 11,5
Wodorotlenek wapnia 12,5
1 M roztwór NaOH 14
Jest to parametr określający na ile dany roztwór wodny jest kwaśny lub zasadowy.

Co to jest struktura wody? 

Woda znajdująca się w organizmach czyli w tkankach to tzw. woda strukturalna. Jest to woda ‘przetworzona’ przez organizm, dzięki czemu uzyskuje odpowiednią strukturę makromolekularną. Aby taką się stała organizm ‘przerabia’ spożywaną wodę i napoje oraz zawierające wodę art. spożywcze, zużywając przy tym sporo energii. Cząsteczki wody łączą się ze sobą tworząc tzw. klastry. W zdrowym ciele woda strukturalna tworzy klastry z 6 do 8 cząsteczek. To pozwala jej np. z łatwością przenikać przez błonę komórek. Gdy klastry się powiększają, mogą pojawić się problemy np. z krążeniem i ciśnieniem tętniczym krwi. Wielkość klastrów zależy od czystości wody i ilości rozpuszczonych w niej soli mineralnych. Te rozpuszczone związki mają wpływ na poziom Ph wody.
Nieznaną powszechnie cechą wody jest częstotliwość drgań jej cząsteczek, czyli wibracji. Wibracje to informacja. Wszystko co nas otacza posiada sobie właściwe wibracje, które oddziałują na otoczenie. Można to zmierzyć nowoczesnymi urządzeniami pomiarowymi. Wibracje jak wiemy mogą wpływać korzystnie lub wręcz odwrotnie, czyli destrukcyjnie. Dlatego ważne jest jakie wibracje ma woda w naszym organizmie.
Woda to substancja która z łatwością przechwytuje i zapisuje w sobie wibracje i reaguje zmieniając wielkość klastrów oraz siłę wiązań cząsteczek w klastrze. To jest właśnie „pamięć wody”. Nauka wykazała, że woda posiada doskonałą zdolność zapisu informacji odbieranej w postaci wibracji. To działa lepiej niż płyta CD. Podczas ‘podróży’ przez oczyszczalnie i miejską sieć wodociągową woda ‘zbiera’ przeróżne informacje właśnie w postaci tych wibracji a klastry powiększają się. Reguła jest taka, że im mniejsze są klastry tym woda jest czystsza i pożywniejsza.
To, że woda ma zróżnicowaną strukturę można bardzo dobrze zaobserwować po jej zamrożeniu. Kryształki wody układają się w przepiękne heksagonalne kształty jakimi np. są płatki śniegu, gdy woda z której powstały jest czysta i wolna od szkodliwych wibracji. Mówiąc wprost, im większe klastry i im mniej w nich symetrii, tym gorzej dla tych, którzy ja piją. Tym mniej woda nadaje się do spożycia.
O takich parametrach jednak powszechnie się nie mówi, gdyż źródła wód dostępnych powszechnie nie są stanie nam ich zagwarantować. Najczęściej woda którą pijemy, w postaci zamrożonej przybiera postać niesymetrycznego i bezkształtnego skupiska. Zjawisko to doskonale opisuje i obrazuje eksperyment japońskiego naukowca Masaru Emoto. 

Pamiętajmy: Nawodnić można tylko wodą.
Im łatwiej jest ona pozyskana przez organizm tym lepiej on funkcjonuje.

 Co to jest ORP? 

To skrót od słów w j. angielskim Potencjał Oksydacyjno-Redukcyjny. Potencjał ten wyraża się miliwoltach (mV) i może być ujemny lub dodatni. Jest to ściśle związane z ilością elektronów, które posiadają elektryczny ładunek ujemny. Gdy mamy nadmiar elektronów to są to jony ujemne a gdy ich brakuje to mamy jony dodatnie. Gdy substancja posiada ładunek dodatni to oznacza, że jest utleniaczem, gdy jest ujemna to przeciwutleniaczem. Dla ludzkiego organizmu ORP = + 200 mV jest neutralne. Gdy jest wyższe staje się utleniaczem, a gdy niższe to staje się przyjaznym i korzystnym przeciwutleniaczem. Różne produkty spożywcze cechują się różnym potencjałem ORP. 

Co oznacza Redox? 

Jest to zdolność do przyjmowania lub oddawania elektronów. W przypadku utleniacza jest to jego potencjał utleniający a w przypadku przeciwutleniacza to jego potencjał przeciwutleniający. Utleniaczami są powszechnie znane tzw. wolne rodniki. Można je zneutralizować „kontaktując” je z przeciwutleniaczami. 

Co to jest przeciwutlenianie? 

Jest to mówiąc inaczej antyoksydacja. Utlenianie to inaczej spalanie a przeciwutlenianie to gaszenie. Jeszcze inaczej mówiąc, odbieranie elektronów to utlenianie czyli spalenie a ich oddawanie to przeciwutlenianie. Proces powstawania rdzy jest powolnym procesem spalania. W organizmie dochodzi również do takiej ‘korozji’ z powodu wolnych rodników, które są utleniaczami. Ich nadmiar powoduje poważne uszkodzenia tkanki oraz kodu DNA, gdyż podlegają one procesowi spalania przez wolne rodniki. Nie da się uniknąć powstawania wolnych rodników i kontaktu z nimi, gdyż np. tlen we wdychanym powietrzu to właśnie wolne rodniki. Również produkty przemiany materii to ogromna ilość wolnych rodników. To co można świadomie uczynić, to ograniczyć ich szkodliwe działanie.
Gdy utleniacze i przeciwutleniacze się spotykają, następuje zneutralizowanie wolnych rodników. Ten proces może skutecznie zajść jedynie w środowisku wodnym jakim jest cały ludzki organizm. 

To dlatego tak ważne jest odpowiednie i stałe nawadnianie organizmu.