Regulamin Świadczenia Usług przez serwis www.wodaredox.com oraz Firmę Prodeco PPHU Mariusz Szydłowski.

§ 1. Serwis jest własnością firmy PRODECO PPHU Mariusz Szydłowski, z siedzibą w 80-297 Baninie, Dąbrowa 5, NIP: 585-020-14-14, REGON: 190540677.
§ 2. Oferta serwisu przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Zamówienia można składać drogą elektroniczną przez całą dobę, drogą telefoniczną w godzinach 9:00 do 16:00,  z każdego miejsca na świecie, zamówić może zarówno obywatel Polski jak i obywatel każdego innego państwa. Można składać zamówienia na dostawę do innych osób, a w szczególności do krewnych i znajomych.
§ 3. Zakupu dokonuje się poprzez umieszczenie wybranych produktów w koszyku, a następnie podanie danych kontaktowych i adresu dostawy.
§ 4. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży i na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi klienta. Administratorem Danych Osobowych jest PRODECO PPHU Mariusz Szydłowski. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
§ 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, które wzbudzą wyraźne wątpliwości lub przy których formularz wypełniony będzie niewłaściwie, mogą nie zostać zrealizowane.
§ 6. Dostawa jest realizowana na zasadach określonych w zakładce warunki dostawy. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionego towaru i uiszczenia zapłaty za otrzymany towar. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Towar ten musi być w takim samym stanie jak w chwili zakupu.
§ 7. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do modyfikowania uprawnień Klienta na stronie Serwisu.
§ 8. Korzystanie z Serwisu internetowego www.wodaredox.com  możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących, minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka JavaScript oraz ciasteczek (cookies).
§ 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu internetowego wodaredox.com i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

§ 10. Zasady płatności są opisane w dziale formy płatności.
§ 11. Ceny towarów wyrażone są w złotówkach i zawierają podatek VAT.
§ 12. Reklamacje przyjmowane są przez formularz, dostępny w zakładce reklamacje – termin rozpatrzenia reklamacji to 3 dni robocze.
§ 13. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. Nr 22 poz. 271.