Zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Żywienia i Żywności informujemy, że:

Dyrektywa 2000/13/WE co do zasady, zakazuje posługiwania się informacjami, które wprowadzałyby nabywcę w błąd lub przypisywałyby żywności właściwości lecznicze.

W związku z powyższym wycofaliśmy wszelkie wpisy na naszej stronie, które mogłyby być zinterpretowane jako informacje niezgodne z aktualnie obowiązującym prawem.